Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7 gồm nhiều dạng bài tập Toán khác nhau có đáp án được VnDoc.com đăng tải sau đây giúp các em học sinh kiểm tra trình độ cũng như luyện tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 sắp tới đạt kết quả cao.

 • 1. Số gồm ba mươi nghìn tám trăm linh hai được viết là:
 • 2. Số liền trước của số 20301 là:
 • 3. Cho các số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130. Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:
 • 4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là:
 • 5. Những tháng có 31 ngày là các tháng:
 • 6. Khung cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi khung cửa hình vuông đó là:
 • 7. Đặt tính rồi tính:

  a) 34782 + 10345 = .............

  45127 45 127
 • b. 65862 – 23104 = .............
  42758 42 758
 • c. 10142 x 4 = ............
  40568 40 568
 • 8. Tính giá trị biểu thức sau: 42132 + 75645 : 9 = ...................
  50537 50 537
 • 9. Tìm X, biết: X : 4 = 12410
  X = ...............
  49460 49 460
 • 10. Có 1845 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

  Số kg bột mì trong 5 bao là:.................. (kg)

  1025
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 598
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm