Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra môn Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh đã hoc trong từng Unit. Chúc các em ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer.
 • 1. What's your house.........? - It's a big house. It's got a small garden.
 • 2. ..........you go to Mai's birthday party? - Yes, I did.
 • 3. Zack is from Malaysia and his nationality is...................
 • 4. Where...........Japanis she from? -She's fromTokyo.
 • 5. Tony lives ...........52 Ba Trieu Street with his family.
 • 6. Mai lives........ the third floor of Ha Noi Tower.
 • 7. Tony's birthday is ........October.
 • 8. What do you often do ........the morning?
 • 9. I'll ........a singer in the future.
 • 10. What ....... you be in the future? - I'll be an astronaut.
 • Match the sentences in column A with the sentences in column B.
  1. What present did you give Lan?a. I’m Indonesian.
  2. What did you do last night?b. A comic book.
  3. What’s your house like?c. I surfed the Internet.
  4. What’s your nationality?d. I’ll be a dentist.
  5. What will you be in the future?e. It’s a small, beautiful house.
 • 1. What present did you give Lan? - ...
 • 2. What did you do last night? - ...
 • 3. What’s your house like? - ....
 • 4. What’s your nationality? - ...
 • 5. What will you be in the future? - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 1.401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm