Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Số gồm ba mươi nghìn tám trăm linh hai được viết là:

A. 3802

B. 30802

C. 30820

2. Số liền trước của số 20301 là:

A. 20302

B. 20303

C. 20300

3. Cho các số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là:

A. 350

B. 35

C. 305

5. Những tháng có 31 ngày là các tháng:

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11

B. 1; 3; 5; 6; 7; 8

C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

6. Khung cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi khung cửa hình vuông đó là:

A. 60 dm

B. 50 dm

C. 40 dm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính:

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

2. a.Tính: b. Tìm X, biết:

42132 + 75645 : 9 X : 4 = 12410

3. Có 1845 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

4. Có một đàn chim bay ngang, tôi liền chào: “Chào 100 bạn!” Chim đầu đáp: “Chúng tôi đã mất cả đàn.”

Hỏi đàn chim đó còn lại bao nhiêu con?

Đáp số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7

Phần I: 1B; 2C; 3C; 4B; 5C; 6A

Phần II.

1. Đặt tính và tính ra kết quả như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

2. Tính ra KQ như sau

a. 42132 + (75645: 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

3. Có 1845 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

Số kg bột mì trong 1 bao là:

1845: 9 = 205 (kg)

Số kg bột mì trong 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

4. 0 con.

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 3.685
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm