Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

PHẦN 1. Đánh x vào ô trống trước ý trả lời đúng câu 1, 2 và 3 và đọc kĩ yêu cầu ở câu 4, 5 để thực hiện cho đúng yêu cầu

1. Số lớn nhất trong các số sau: 54 893; 53 999; 54 939; 54 993 là số nào?

….. 54 893 ….. 54 939 ….. 53 999 ….. 54 993.

2. 4m 8cm = …………. cm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

….. 48 ….. 408 ….. 480 ….. 4008.

3. Số liền sau của số 72 809 là:

….. 72 808 ….. 72 810 ….. 72 806 ….. 72 812.

4. AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

A. 36 cm²

B. 20 cm²

C. 65 cm²

D. 45 cm

5. Tìm x biết: 8462 - x = 762

A. x = 8700

B. x = 6700

C. x = 7600

D. x = 7700

PHẦN 2.

1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

529 ….. 89 520

4500 + 300 ….. 4800

2. Đặt tính rồi tính:

a) 63 456 + 21 817

b) 97 261 – 23 819

3. Một cửa hàng đại lí nhận về 8 thùng dầu gội đầu cùng loại gồm có 128 chai. Cửa hàng đã bán đi 5 thùng này. Hỏi số chai gội đầu đã bán là bao nhiêu chai?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán:

1. 54 993.

2. 408

3. 72 810

5. D. x = 7700

Phần 2:

1. 529 < 89 520

4500 + 300 = 4800

2. Tự đặt rồi tính

3. Số chai dầu gội đầu 1 thùng có là:

128 : 8 = 16 (chai)

Số chai dầu gội đầu đã bán là:

16 x 5 = 80 (chai)

Đáp số: 80 chai.

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
4 3.814
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm