Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

 • 1. Số liền sau của 4279 là:
 • 2. Trong các số: 5864; 8654; 8564; 6845. Số lớn nhất là:
 • 3. Kết quả của phép tính 40 050 : 5 là:
 • 4. Số lớn nhất trong các số dưới đây là:
 • 5. Số bé nhất trong các số dưới đây là:
 • 6. Dãy số nào được sắp xếp đúng theo thứ tự từ bé đến lớn:
 • 7. Dãy số được sắp xếp đúng theo thứ tự từ lớn đến bé
 • 8. Tổng của 47 856 và 35 687 là:
 • 9. Tính nhẩm:
  a. 4000 + 6000 = ………….
  10000 10 000
 • b. 100 000 – 70 000 = ………….
  30000 30 000
 • c. 14 000 x 3 = ………….
  42000 42 000
 • d. 48 000 : 8 = ………….
  6000
 • 10. Tìm x:
  a) x : 2 = 2403
  x = ...............
  4806
 • b) x × 3 = 6963
  x = ..................
  2321
 • c) 6880 : x = 8
  x = ...............
  860
 • 11. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó. Đánh dấu (x) vào chỗ ….. cách tính có kết quả đúng:
  Chọn cách tính có kết quả đúng:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 308
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm