Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

 • 1. Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng: a) Số 88 159 có chữ số hàng chục nghìn là:
 • b) Số bé nhất có năm chữ số là:
 • c) Trong một phép chia có dư, số chia là 8. Hỏi số dư lớn nhất có thể ở trong phép chia này là số:
 • 2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào chỗ ….:

  a) Số liền trước của số 63 000 là số 62 000. …..

 • b) 128 : 8 : 4 = 128 : 2 = 64 …..
 • c) 15m 5cm = 15050 cm …..
 • 3. Tính giá trị của biểu thức: 52 540 – 5740 x 6 = ...................
  18 100 18100
 • 4. Tính:
  a. 67 740 + 3759 = ...............
  71499 71 499
 • b. 100 000 – 73 783
  26217 26 217
 • c. 2289 x 4 = ...............
  9156
 • d. 63 750 : 5 = ...............
  12750
 • 5. Tìm x:
  a. x × 5 = 41 280
  x = .................
  8256
 • b) x : 7 = 2289
  x = ...................
  16 023 16023
 • 6. Một cửa hàng có 10 450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Đáp án: Số gạo cửa hàng còn lại là:......................... (kg)

  8210
 • 7. Điền dấu nhân (x) hoặc dấu chia (:) vào dấu …. :
  a) 54 ….. 6 ….. 3 = 3
  a) 54 : 6 : 3 = 3
 • b) 72 ….. 9 ….. 4 = 32
  72 : 9 x 4 = 32
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 283
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm