Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

1. Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng:

a) Số 88 159 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 5 B. 8 C. 3 D. 1.

b) Số bé nhất có năm chữ số là:

A. 10 000 B. 9999 C. 9990 D. 9000

c) Trong một phép chia có dư, số chia là 8. Hỏi số dư lớn nhất cóthể ở trong phép chia này là số:

A. 7 B. 6 0 C. 5 D. 9.

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào chỗ ….:

a) Số liền trước của số 63 000 là số 62 000. …..

b) 128 : 8 : 4 = 128 : 2 = 64 …..

c) 15m 5cm = 15050 cm …..

3. Tính giá trị của biểu thức:

52 540 – 5740 x 6

= ……………………………………

= ……………………………………

4. Đặt tính rồi tính:

67 740 + 3759

100 000 – 73 783

2289 x 4

63 750 : 5

5. Tìm x:

x × 5 = 41 280 b) x : 7 = 2289

………………….. …………………..

………………….. …………………..

6. Một cửa hàng có 10 450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Điền dấu nhân (x) hoặc dấu chia (:) vào dấu …. :

a) 54 ….. 6 ….. 3 = 3

b) 72 ….. 9 ….. 4 = 32.

Đáp án đề thi HK 2 môn Toán 3:

1) a) B; b) A; c) A.

2. a) S; b) S; c) S.

3. 52 540 – 5740 x 6 = 52 540 – 34 440

= 18 100.

5. a) x × 5 = 41 280

x = 41280 : 5

x = 8256

b) x : 7 = 2289

X = 2289 x 7

X = 16023

6. Số gạo cửa hàng đã bán:

560 x 4 = 2240 (kg)

Số gạo cửa hàng còn lại:

10450 – 2240 = 8210 (kg)

Đáp số: 8210kg gạo.

7. a) 54 : 6 : 3 = 3 b) 72 : 9 x 4 = 32.

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
10 4.152
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm