Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

PHẦN 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Số liền sau của 4279 là:

a) 4278

b) 4269

c) 4280

d) 4289.

2. Trong các số: 5864; 8654; 8564; 6845. Số lớn nhất là:

a) 5864

b) 8654

c) 8564

3. Kết quả của phép tính 40 050 : 5 là:

a) 810

b) 801

c) 81

d) 8010.

4. Số lớn nhất trong các số dưới đây là:

a) 64 507

b) 65 704

c) 67 054

5. Số bé nhất trong các số dưới đây là:

a) 45 760

b) 54 670

c) 46 750

6. Dãy số được sắp xếp đúng:

– Theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 65 798; 68 975; 59 876; 69 875.

b) 59 876; 65 798; 68 975; 69 875.

– Theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 54 302; 54 032; 45 320; 42 305.

b) 45 320; 54 302; 54 203; 42 305.

7. Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

PHẦN 2.

1. Tính nhẩm:

4000 + 6000 = ………….

100 000 – 70 000 = ………….

14 000 x 3 = ………….

48 000 : 8 = ………….

2. Tìm x:

a) x : 2 = 2403

b) x × 3 = 6963

c) 6880 : x = 8

3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó.

Đánh dấu (x) vào chỗ ….. cách tính có kết quả đúng:

a, 16 : 4 = 4 (cm) ….. 16 + 8 = 24 (cm2)…..

b, 16 : 4 = 4 (cm) ….. 16 + 8 = 64 (cm2)…..

c, 16 : 4 = 4 (cm) ….. 16 x 4 = 64 (cm2) …..

PHẦN 1.

1. c) 2. b) 3. d) 4. c) 5. a) 6. b) ; a)

7. C. 83543

PHẦN 2.

1. Tự tính

2.

a) x : 2 = 2403 b) x × 3 = 6963

x = 2403 × 2 x = 6963 : 3

x = 4806 x = 2321

c) 6880 : x = 8

x = 6880 : 8

x = 860

3. C.

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
8 3.563
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm