Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5 có đáp án được VnDoc.com đăng tải sau đây để kiểm tra trình độ cũng như luyện tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 sắp tới đạt kết quả cao. 

Một số đề thi Toán lớp 3 khác:

 • Bài 1: Số liền sau của số 54 829 là:
 • Bài 2: Số lớn nhất trong các số: 8576; 8759; 8761; 8675 là:
 • Bài 3: Kết quả của phép nhân: 1614 x 5 là:
 • Bài 4: Kết quả của phép chia 28360: 4 là:
 • Bài 5: 2m 2cm =…cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
 • Bài 7: Tính

  a) 16 427 + 8 109 = ...............

  24 536 24536
 • b) 93 680 – 7 245 = .................
  86435 86 435
 • Bài 8: Tính giá trị của biểu thức:
  a) 1050 : 5 x 4 = ......................
  840
 • b) 420 + 150 : 3 = ...........
  470
 • Bài 8: Tìm X: a) X : 5 = 2050
  Đáp án: X =...........
  10 250 10250
 • b) 5 x X = 1505
  Đáp án: X = ............
  301
 • Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Hãy tính diện tích mảnh đất đó?

  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:..................(m²)

  324
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 310
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm