Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 13 và Unit 14 có đáp án (số 1)

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 13, 14

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 13: Where's my book? và Unit 14: Are there any posters in the room? bao gồm các dạng bài bao quát được kiến thức ngữ pháp trọng điểm của bài rất hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt các bài học tiếp theo và các kì thi sau đây.

 • I. Choose one word in each blanket

  windows, in, on, fans, eight, my

  This is (1).............. living room. There are many things (2)............ the room. There are two (3)............. and one door. There are a sofa, a desk and (4)............. chairs. There is a lamp (5)......... the desk and a TV on the cupboard. There are four pictures and two (6).............. on the walls.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • II. Reorder the letters
 • 1. eictpur ................
  picture
 • 2. opster ...................
  poster
 • 3. pam .................
  map
 • 4. ofas ..................
  sofa
 • 5. erund .................
  under
 • 6. oatc ...................
  coat
 • 7. fceen ................
  fence
 • 8. ptooh ...................
  photo
 • 9. pzuzel ................
  puzzle
 • 10. selfh ...................
  shelf
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 372
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm