Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 16: Do you have any pets?

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm các kiến thức được học trong bài 16 tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com giới thiệu và đăng tải Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án, được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

 • Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:
 • 1. ..................................... you like English? – Yes, I ..................................... .
 • 2. She ..................................... a cat. Its name is Mimi.
 • 3. ..................................... Lan play football? – No, she ..................................... not.
 • 4. My house ..................................... many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.
 • 5. Mr. Tuan ..................................... a dog.
 • 6. I ..................................... a parrot and a turtle.
 • 7. Lan, Nga and Hoa ..................................... many pictures.
 • 8. ..................................... they have any posters? – Yes, they ..................................... .
 • 9. ..................................... he have any cats? – Yes, he ..................................... .
 • 10. ..................................... Lan have a doll? – No, she ..................................... not.
 • Matching:

  A

  B

  1. Do you have any pets?

  2. That’s my cat.

  3. Where is the dog?

  4. Where are the birds?

  5. Do you have have any parrots?

  a. They’re in the cage.

  b. Yes, I do. I have one bird and one cat.

  c. No, I don’t.

  d. It’s cute.

  e. It’s next to the table.


 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Look and Write:
  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets?
  Hi! My name’s Laura. I have some pets. These are my (1) ________. They’re on the sofa. And this is my (2)___________. It is on the table. And I also have a (3)_____________. It is in the fish tank.  I have two (4)_________. They’s in the (5)____________
 • 1.
  cats
 • 2.
  parrot
 • 3.
  goldfish
 • 4.
  dogs
 • 5.
  garden
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
77 2.116
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm