Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

Luyện nghe tiếng Anh lớp 3

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 3 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and choose the correct sentence

Bài nghe

1. Tony likes playing _____________ very much.

2. Linda’s favorite game is ___________.

3. Hoa often plays ____________with her father and mother.

4. Trang doesn’t like playing chess and sport. She likes ____________ English songs.

Xem đáp án

1. volleyball

2. cat and mouse game

3. chess

4. singing

Nội dung bài nghe

1. My name Tony. I’m ten years old. I like playing volleyball very much

2. Hello. I’m Linda. I am from England. My favorite game is cat and mouse game.

3. I am Hoa. I am from Vietnam. I like playing chess very much. I often play chess with my father and mother.

4. I am Trang. I don’t like playing chess. I don’t like playing sport, too. I like singing. I like singing English songs.

Xem thêm: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends?, Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Đánh giá bài viết
1 392
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm