Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 14 Are there any posters in the room?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi Unit 14 tiếng Anh 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án với nội dung bám sát kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Read and match. (Đọc và nối.)

1. There areA. pictures are there?
2. There’sB. any cupboards in the living room?
3. How manyC. a table in the bedroom.
4. Are thereD. four posters on the table.

II. Match the sentences. (Nối các câu sau.)

5. Where’ re my books?A. There are three.
6. Where is my schoolbag?B. No, there aren’t.
7. How many chairs are there?C. They’re on the table
8. Are there any chairs in the living room?D. It’s on the bed.

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng.)

9. a/ the wall/ on/ is/ picture/ there.

=> ________________________________________ .

10. in/ the room/ are/ many/ there/ tables.

=> ________________________________________

IV. Reorder the letters to make meaning word (Sắp xếp những chữ cái đã cho thành từ có nghĩa)

11. ohlle …………………

12. rdoo ………………………..

13. cliepn ………………..

14. bltea ………………………

15. uyo …………………..

ĐÁP ÁN

I. Read and match. (Đọc và nối.)

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B

II. Match the sentences. (Nối các câu sau.)

5 - C; 6 - D; 7 - A; 8 - B

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng.)

9 - There is a picture on the wall.

10 - There are many table in the room.

IV. Reorder the letters to make meaning word (Sắp xếp những chữ cái đã cho thành từ có nghĩa)

11 - hello; 12 - door; 13 - pencil; 14 - table; 15 - you

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 3 Unit 14 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 5.275
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm