Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

Ôn tập từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. Bye

B. Thank you

C. Nice to meet you

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. Thanks

B. Goodbye

C. Hello

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. meet

B. nice

C. bye

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. evening

B. morning

C. night

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. afternoon

B. morning

C. night

Exercise 2: Complete the words with missing letters

1. AFT_RNOON

_________________

2. N_CE TO M _ _T YOU

_________________

3. _H_NK YOU

_________________

4. F_NE

_________________

5. H_W

_________________

Exercise 3: Circle the first letter

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

c b d

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

k t h

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

c b k

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

y b d

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

c a b

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete the words with missing letters

1. AFTERNOON

2. NICE TO MEET YOU

3. THANK YOU

4. FINE

5. HOW

Exercise 3: Circle the first letter

1. b

2. h

3. b

4. b

5. b

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao, Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 4.230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm