Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Circle the odd one out
1. A. hello
B. good bye
C. hi
2. A. John
B. Mary
C. what
3. A. bye
B. good bye
C. name
4. A. Susan
B. thanks
C. thank you
5. A. hi
B. what
C. how
Exercise 2: Write the missing letters
1. N_ce to me_t you
2. He_ _ o
3. G _ odb_ _
4. Ho_ are yo_?
Exercise 3: Choose the correct answer
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
1. Hello, An. This ____ my friend, Tom
A. is
B. am
C. are
2. It’s very nice to ____ you
A. teach
B. meet
C. need
3. My name is John. ____ are you from?
A. When
B. Where
C. Who
4. We ___ from Japan.
A. are
B. is
C. am
5. My ____ is Linda
A. name’s
B. named
C. name
6. I am Hung. I’m _____ class 3B
A. in
B. on
C. of
Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box
Goodbye
How
nice
What’s
friend
1. Hi, Ms. Linh. ______ are you today?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. This is my ____, Linda
3. _____ your name?
4. It’s _____ to meet you, Peter
5. Bye, class. - ____, Mr. Tuan. See you later
Exercise 5: Reorder the words to have the correct sentences
1. meet/ you!/ Nice/ to/
2. you/ am/ fine/ I/ ,thank/
3. is/ My/ Hana/ name/
4. is/ Phong/ this/ Hello,/
5. Peter/ are/ Hello,/ you/ how/?
-The end-
Đề 2
Exercise 1: Circle the first letter
1.
k b j h
2.
l u d b
3.
l n u h

Bài tập chất lượng cao tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 3 chất lượng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1), Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 909
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm