Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 19: They're in the park

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 19

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 19: They're in the park do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm công thức trọng tâm của bài học, kèm ví dụ và giải thích chi tiết bằng lời Việt sẽ giúp các bạn có một tiết học thành công nhất.

Grammar (Ngữ pháp)

1. Khi chúng ta muốn hỏi một ai đó đang làm gì, thông thường ta sẽ sử dụng mẫu câu:

What are you/ they doing? Bạn/ Họ đang làm gì?

- Nếu trong trường hợp chủ ngữ đề cập đến là ngôi thứ 3 số ít như "she, he" chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu:

What is she/he doing? Anh ấy/ cô ấy đang làm gì? Để trả lời cho mẫu câu trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau: I am+ V-ing Tôi đang...; Mình đang..

am+ v-ing Tôi đang...; Mình đang,...

They are + V-ing Họ đang .. She/ He is + V-ing Cô ấy/ Anh ấy đang ...

Mình đang đánh máy bài học. I am typing a lesson.

Ex:

1. You are reading this article.

Bạn đang đọc bài này.

2. He is sleeping.

Anh ấy đang ngủ.

3. She is swimming.

Cô ấy đang bơi.

4. The dog is barking.

Con chó đang sủa.

2. Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau:

What’s the weather like?

Thời tiết ra sao?/ Thời tiết như thế nào?

What’s the weather like today?

Hôm nay thời tiết ra sao?

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng mẫu câu tương đương bên dưới đây:

How’s the weather today?

Hôm nay thời tiết ra sao?

- Và để trả lời cho mẫu câu trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:

It’s sunny.

Trời nắng.

- Đại từ "it" là chủ ngữ được hiểu với nghĩa là "trời", "thời tiết".

Đánh giá bài viết
15 7.006
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm