Từ vựng Unit 17 lớp 3 Kết nối tri thức

Từ vựng Unit 17 lớp 3 sách Global Success

Tài liệu Từ vựng Unit 17 tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những Từ mới tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 17 SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Our toys

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. bus

/bʌs/

: xe buýt

2. car

/kɑː(r)/

: xe ô tô

3. doll

/dɒl/

: búp bê

4. drum

/drʌm/

: cái trống

5. fun

/fʌn/

: niềm vui

6. kite

/kaɪt/

: cái diều

7. plane

/pleɪn/

: máy bay

8. playroom

/ˈpleɪruːm/

: phòng vui chơi

9. ship

/ʃɪp/

: tàu thủy

10. train

/treɪn/

: tàu hỏa

11. toy

/tɔɪ/

: đồ chơi

12. trunk

/trʌŋk/

: xe tải

Xem chi tiết tại: Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Our toys

II. Vocabulary Unit 17 lớp 3 sách cũ

EnglishPronunciationVietnamese
toy/tɔɪ/đồ chơi
ship/ʃɪp/tàu
truck/trʌk/xe tải
kite/kaɪt/con diều
plane/pleɪn/máy bay
dominoes/ˈdɒmɪnəʊ/trò dominoes
car/kɑː(r)/xe ô tô
fun/fʌn/niềm vui
playroom/ˈpleɪrʊm/phòng vui chơi
doll/dɒl/con búp bê
keep/kiːp/giữ, duy trì
goldfish/ˈgəʊld fɪʃ/cá vàng
parrot/ˈpærət/con vẹt
rabbit/ˈræbɪt/con thỏ

II. Bài tập vận dụng

Read and complete the text with the words in the box

expensive

fish tank

sing

England

pets

My name is Julia. I am from ______________. This is my room. There are some toys and some ______________. This is my doll. It’s beautiful and quite ______________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the ______________. The birds are in the cage. They can ______________ very well.

Xem đáp án

My name is Julia. I am from _______England_______. This is my room. There are some toys and some ______pets________. This is my doll. It’s beautiful and quite ______expensive________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the _____fish tank_________. The birds are in the cage. They can ______sing________ very well.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 17 lớp 3 sách Global Success, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
21 5.871
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm