Từ vựng Unit 17 lớp 3 What toys do you like?

Từ vựng Unit 17 lớp 3 What toys do you like?

Tài liệu Từ vựng Unit 17 tiếng Anh lớp 3 What toys do you like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những Từ mới tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 17 SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

EnglishPronunciationVietnamese
toy/tɔɪ/đồ chơi
ship/ʃɪp/tàu
truck/trʌk/xe tải
kite/kaɪt/con diều
plane/pleɪn/máy bay
dominoes/ˈdɒmɪnəʊ/trò dominoes
car/kɑː(r)/xe ô tô
fun/fʌn/niềm vui
playroom/ˈpleɪrʊm/phòng vui chơi
doll/dɒl/con búp bê
keep/kiːp/giữ, duy trì
goldfish/ˈgəʊld fɪʃ/cá vàng
parrot/ˈpærət/con vẹt
rabbit/ˈræbɪt/con thỏ

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 17 lớp 3 What toys do you like?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 1.787
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm