Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17: What toys do you like?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Unit 17: What toys do you like? trang 68 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm Từ vựng)
1. Complete and say aloud (Hoàn thành đọc to)
Hướng dẫn giải:
1. ship 2. kite
Tạm dịch:
1. con tàu 2. cánh diều
2. Write the word under each picture. (Viết từ dưới mỗi bức tranh.)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn giải:
1. Robot
2. ship
3. truck
4. plane
5. parrot
6. cat
7. dog
8. goldfish
Tạm dịch:
1. người máy
2. con tàu
3. xe tải
4. máy bay
5. con vẹt
6. con mèo
7. con chó
8. con vàng
3. Look and write. (Nhìn viết.)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn giải:
1. This is my dog.
2. That is my cat.
3. These are my planes.
4. Those are my robots.
5. I like cats and dogs.
Tạm dịch:
1. Đây con chó của tôi.
2. Đó con mèo của tôi.
3. Những cái này y bay của tôi.
4. Những cái đó người y của tôi.
5. Tôi thích những con mèo những con chó.
B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)
1. Match the sentences. (Nối c câu sau)
Hướng dẫn giải:
1. d
2. c
3. a
4. b
Tạm dịch:
1. Bạn thích đồ chơi không? - Có, tôi thích.
2. Bạn thích đồ chơi ? - Tôi thích yo-yo.
3. Bạn nuôi thú cưng nào không? - Có, tôi nuôi. Tôi một vài con chó.
4. Bạn bao nhiêu con chó? - Tôi 3 con.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17: What toys do you like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích với nội dung giải chi tiết và rõ ràng cho các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 68, sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức được học trong Bài 16.

Ngoài Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17: What toys do you like?, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
15 3.831
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm