Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 16: Do you have any pets?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Unit 16. Do you have any pets? trang 64 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm Từ vựng)
1. Complete and say aloud (Hoàn thành đọc to)
Hướng dẫn giải:
1. parrot
2. dog
Tạm dịch:
1. con vẹt
2. con chó
2. Find and circle the words. (Tìm khoanh tròn các từ.)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn giải:
3. Look and write. (Nhìn viết.)
Hướng dẫn giải:
2. two rabbits
3. four dogs
4. three parrots
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tạm dịch:
1. 3 con mèo
2. 2 con thỏ
3. 4 con chó
4. 3 con vẹt
B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)
1. Read and match. (Đọc nối)
Hướng dẫn giải:
1. c
2. e
3. b
4. a
5. d
Tạm dịch:
1. Bạn con vật nuôi nào không?
2. Có, tôi có.
3. Tôi 2 con thỏ.
4. Thỏ của bạn đâu?
5. Chúng trong vườn.
2. Look and write. (Nhìn viết.)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 16

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 16: Do you have any pets? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích với nội dung giải chi tiết và rõ ràng cho các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 64, sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức được học trong Bài 16.

Ngoài Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 16: Do you have any pets?, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
10 3.000
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm