Bài tập tiếng Anh Unit 17 lớp 3 What toys do you like?

Bài tập Unit 17 lớp 3 What toys do you like? có đáp án

Nội dung Bài tập tiếng Anh 3 Unit 17: What toys do you like? có đáp án giúp các bé ôn tập hai bài trước, về con vật (pet) và đồ chơi (toy). Các cấu trúc ngữ pháp hỏi Các bé có bao nhiêu đồ chơi, bé để ở đâu, nó màu gì, bé thích con vật nào nhất, tiếng anh lớp ba toàn diện được soạn thảo dựa theo chuẩn kiến thức SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, để bé có thể ôn tập lại kiến thức và nắm vững bài học Unit 17 Tiếng Anh lớp 3 What toys do you like?.

* Tham khảo thêm:

Soạn tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

Từ vựng Unit 17 lớp 3 What toys do you like?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like? NEW

Bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Bài tập học tiếng Anh lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Đề thi học kì 2 lớp 3

ĐÁP ÁN

A. PHONICS AND VOCABULARY

1. Complete and say aloud.

a. ship; b. kite;

2. Write the word under each picture.

Robot - ship - truck - plane

Parrot - Cat - Dog - Goldfish;

3. Look, Read and complete.

1 - This is my dog.

2 - That is my cat.

3 - These are my planes.

4 - I like dog and cat.

B. SENTENCE PATTERNS

1. Match the sentences.

1 - Yes, I do.

2 - I like yo-yos.

3 - Yes, I do. I have some dogs.

4 - I have three.

2. Read and complete.

A: What pets do you like?

B: I like goldfish.

A: What toys do you like?

B: I like trucks.

A: How many trucks do you have?

B: I have six.

3. Put the words in order. Then read aloud.

1 - Do you like pets?

2 - Do you have any parrots?

3 - What toys do you like?

4 - How many kites do you have?

C. SPEAKING

Các em đọc to & rõ ràng từng câu trong bài.

D. READING

1. Read and complete.

1 - Tom, Linda and Quan like pets and toys.

2 - They have different pets and toys.

3 - Tom has a dog and two yo-yos.

4 - Linda has two cats and three dolls.

5 - Quan has four parrots and three ships.

2. Read and tick.

1 - YES; 2 - NO; 3 - NO; 4 - YES; 5 - NO;

E. WRITING

1. Read and write

1 - I like parrots.

2 - I have four trucks.

3 - I don't like dogs.

4 - Mai has three dolls.

2. Read and write the question.

1 - What do you like?

2 - Do you have any parrots?

3 - How many tortoises do you have?

4 - Do you like pets?

3. Write about your pets and toys.

Gợi ý 1

I have a dog. It is black and white.

I have a teddy bear. It is brown.

Gợi ý 2

I have a cat. Its name is Mun. It is two years olds. It has two colors: white and yellow. Now it is in my bedroom.

Gợi ý 3

I have many toys. But I like my teddy bear best. It is very beautiful. Its colour is brown.

* Tham khảo thêm Bộ bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like? có đáp án khác nhau như:

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

Bài tập tiếng Anh Unit 17 lớp 3: What toys do you like?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 17 lớp 3 What toys do you like? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
34 13.559
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm