Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17: What toys do you like?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17: What toys do you like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích giúp các bạn chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp để có một tiết học thành công nhất.

1. Khi muốn hỏi bạn thích đồ chơi nào (gì), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What toys do you like?

Bạn thích đồ chơi nào?

Đáp:

I like + từ chỉ loại đồ chơi

Tôi thích + ...

Ex: What toys do you like? Bạn thích đồ chơi nào?

I like trucks.

Tôi thích những chiếc xe tải.

2. Khi chúng ta muốn hỏi ai đó có thích đồ chơi đó không, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau. Like (thích) là động từ thường, câu sử dụng ở thì hiện tại đơn mà chủ ngữ chính là he/ she ở ngôi thứ 3 số ít nên ta phải mượn trợ động từ “does”.

Hỏi:

Does she/ he like + từ chỉ loại đồ chơi?

Cô ấy/ Cậu ấy có thích...?

Đáp: Đây là dạng câu hỏi "có, không", nên:

- Nếu cậu ấy/ cố ấy thích đồ chơi đó thì trả lời:

Yes, she/ he does.

Vâng, cô ấy/ cậu ấy thích.

No, she/ he doesn’t.

Không, cô ấy/ cậu ấy không thích.

Ex: Does she like dolls? Cô ấy có thích búp bê không?

Yes, she does./ No, she doesn't.

Cô ấy thích./ Cô ấy không thích.

3. Nếu chủ ngử chính là “you/they” thì ta phải mượn trợ động từ “do”

Hỏi:

Do you/ they like + từ chỉ loại đồ chơi?

Bạn/ Họ có thích...?

Đáp: Đây là dạng câu hỏi "có, không", nên:

- Nếu bạn/ họ thích đồ chơi đó thì trả lời:

Yes, l/ they do.

Vâng, tôi/ họ thích.

- Nếu bạn/ họ Không thích đồ chơi đó thì trả lời:

No, I/ they don’t.

Không, tôi/ họ không thích.

Ex: Do you like dolls? Bạn có thích búp bê không?

Yes, I do./ No, I don't.

Tôi thích./ Tôi không thích.

2. Hỏi và đáp về số lượng con vật.

Khi muốn hỏi về số lượng con vật bạn có bao nhiêu con chúng ta có thể dùng cấu trúc sau:

Hỏi:

Ex: How many dogs do you have?

Bạn có bao nhiêu con chó?

I have two dogs. Tôi có 2 con chó.

Đánh giá bài viết
3 3.088
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm