Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 17: What toys do you like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích giúp các bạn chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp để có một tiết học thành công nhất.

* Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

1. Khi muốn hỏi bạn thích đồ chơi nào (gì)

chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

a. What toys do you like?

(Bạn thích đồ chơi nào?)

=> I like + từ chỉ loại đồ chơi

(Tôi thích + ...)

Ex: What toys do you like? Bạn thích đồ chơi nào?

I like trucks.

Tôi thích những chiếc xe tải.

b. What toys does he/ she like?

(Anh ấy/ cô ấy thích đồ chơi nào?)

=> He/ She likes + (đồ chơi)

(Anh ấy/ Cô ấy thích ….)

Eg: What toys does she like? (Cô ấy thích món đồ chơi nào?)

=> She likes dolls. (Cô ấy thích búp bê)

c. What toys do they like?

(Họ thích đồ chơi nào?)

=> They like + (đồ chơi)

(Họ thích …)

Eg: What toys do they like? (Họ thích món đồ chơi gì)

They like puzzles. (Họ thích bộ xếp hình)

2. Khi chúng ta muốn hỏi ai đó có thích đồ chơi đó không

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Like (thích) là động từ thường, câu sử dụng ở thì hiện tại đơn mà chủ ngữ chính là he/ she ở ngôi thứ 3 số ít nên ta phải mượn trợ động từ “does”.

Hỏi:

Does she/ he like + từ chỉ loại đồ chơi?

Cô ấy/ Cậu ấy có thích...?

Đáp: Đây là dạng câu hỏi "có, không", nên:

- Nếu cậu ấy/ cố ấy thích đồ chơi đó thì trả lời:

Yes, she/ he does.

Vâng, cô ấy/ cậu ấy thích.

No, she/ he doesn’t.

Không, cô ấy/ cậu ấy không thích.

Ex: Does she like dolls? Cô ấy có thích búp bê không?

Yes, she does./ No, she doesn't.

Cô ấy thích./ Cô ấy không thích.

Nếu chủ ngử chính là “you/ they” thì ta phải mượn trợ động từ “do”

Hỏi:

Do you/ they like + từ chỉ loại đồ chơi?

Bạn/ Họ có thích...?

Đáp: Đây là dạng câu hỏi "có, không", nên:

- Nếu bạn/ họ thích đồ chơi đó thì trả lời:

Yes, l/ they do.

Vâng, tôi/ họ thích.

- Nếu bạn/ họ Không thích đồ chơi đó thì trả lời:

No, I/ they don’t.

Không, tôi/ họ không thích.

Ex: Do you like dolls? Bạn có thích búp bê không?

Yes, I do./ No, I don't.

Tôi thích./ Tôi không thích.

3. Hỏi và đáp về số lượng con vật với How many

Khi muốn hỏi về số lượng con vật bạn có bao nhiêu con chúng ta có thể dùng cấu trúc sau:

Câu hỏi:

How many + (tên con vật) + do/ does + S + have?

Ai đó có bao nhiêu + tên con vật?

Trả lời:

- Với chủ ngữ số ít:

She/ He + has + Số lượng + tên con vật

Anh ấy/ Cô ấy có .... con vật

- Với chủ ngữ số nhiều:

I/ We/ They + have + Số lượng + tên con vật

Tôi/ Chúng tôi/ Họ có ... con vật.

Ex: How many dogs do you have?

Bạn có bao nhiêu con chó?

I have two dogs. Tôi có 2 con chó.

Trên đây là Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 17 lớp 3 What toys do you like? chi tiết nhất. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
5 10.618
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm