Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Luyện nghe tiếng Anh lớp 3

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 3 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

How old is he/ she? Listen and complete the sentences

Bài nghe

1. Lan is ______________ years old

2. Linda is ______________ years old

3. Tony is ______________ years old

4. Louis is ______________ years old

-The end-

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

How old is he/ she? Listen and complete the sentences

1. nine

2. seven

3. eight

4. ten

Nội dung bài nghe

1. I am Lan. I am a pupil at Thanh Binh Primary School. I am nine years old

2. My name’s Linda. I am a pupil at Oxford Primary School. I am seven years old

3. Hello. I am Tony. I am a pupil at Sun Rise Primary School. I’m eight years old. It’s nice to meet you

4. Good morning. I’m Louis. I’m a pupil at Rose Primary School. I’m ten years old. I like playing football.

Xem tiếp: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends? MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony, Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What's your name?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm