Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 16 lớp 3 Do you have any pets?

Tiếng Anh Unit 16 lớp 3: Do you have any pets?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề kiểm tra Unit 16 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 16 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 16 Do you have any pets? giúp các em học sinh ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Task 1. Look and write.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 16 lớp 3 Do you have any pets?

Task 2. Look and read. Tick (V) or cross (X) the box.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 16 lớp 3 Do you have any pets?

Task 3. Read and complete. There is one example.

Cats; under; pets; the; dog; on;

A: Do you have any (0) pets?

B: Yes, I do. I have a (1) _______ and two cats.

A: Where’s (2) _______ dog?

B: It’s here, (3) _______ the table.

A: Where are the (4) _______?

B: Let me see. Oh, they are (5) _______ the bed.

A: Oh, they’re very nice.

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write.

1. dog; 2. cat; 3. rabbit; 4. parrot; 5. goldfish;

Task 2. Look and read. or cross the box.

1. V; 2. X; 3. X; 4. X; 5. V;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. dog; 2. the; 3. under; 4. cats; 5. on;

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 3 Unit 16 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 3.524
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm