Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp Unit 12 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 3 theo từng đơn vị bài học giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

Lý thuyết tiếng Anh lớp 3 theo Unit được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Tài liệu lý thuyết Unit 12 lớp 3 This is my house dưới đây gồm nhiều từ vựng tiếng Anh chỉ các loại phòng trong nhà như: Phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, phòng ăn, ... và ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến cách nói mô tả có một cái gì đó (ở đâu), để nói về tính chất của cái gì, ... hiệu quả.

I. Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 3 Unit 12 This is my house

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. living room(n) /ˈlɪvɪŋ rʊm/Phòng khách
2. kitchen(n) /ˈkɪtʃɪn/Nhà bếp
3. bathroom(n) /ˈbɑːθrʊm/Phòng tắm
4. bedroom(n) /ˈbedrʊm/Phòng ngủ
5. dining room(n) /ˈdaɪnɪŋ ruːm/Phòng ăn
6. garden(n) /ˈɡɑːrdn/Vườn
7. pond(n) /pɑːnd/Ao
8. yard(n) /jɑːrd/Sân
9. tree(n) /triː/Cây
10. gate(n) /ɡeɪt/Cửa
11. fence(n) /fens/Hàng rào gỗ
12. hedge(n) /hedʒ/Hàng rào cây cối
13. over there(pre.) / ˈoʊvər ðer/ở phía đó, ở đằng kia
14. in(pre.) /ɪn/Bên trong
15. around(pre.) /əˈraʊnd/Xung quanh
16. large(adj) /lɑːrdʒ/Rộng
17. cozy(adj) /ˈkoʊzi/Ấm cúng
18. clean(adj) /kliːn/Sạch
19. hall(n) /hɔːl/Đồi
20. floor(n) /flɔːr/Tầng

II. Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh 3 Unit 12 This is my house

1. Mô tả có một cái gì đó (ở đâu).

Ta sử dụng cấu trúc:

(+) There is a + name of the thing.

Example

- There is a garden. (Có một khu vườn.)

Example

- There is a garden in front of the house. (Có một khu vườn ở trước nhà.)

2. Để nói về tính chất của cái gì.

Ta sử dụng cấu trúc:

(+) It is + adj.

Example

- It is big. (Nó to.)

3. Hỏi và trả lời xem có cái gì đó không.

Câu hỏi:

(?) Is there a + thing?

Trả lời

(+) Yes, there is.

(-) No, there is not.

Example

- Is there a living room? (Có một phòng khách phải không?)

- Yes, there is. (Có)

Câu hỏi

(?) Is there a + thing + adv of place?

Trả lời

(+) Yes, there is.

(-) No, there is not.

Example

- Is there a book in the bag? (Có một cuốn sách trong cặp phải không?)

  • No, there is not. (Không có đâu.)

III. Bài tập vận dụng

Choose the correct answer

1. There are five ____________ in my house.

A. rooms

B. ruums

C. room

2. The pond is small. There are some ____________ in the pond.

A. duck

B. ducks

C. dukcs

3. Where are the ___________? - They are in the garden

A. rabbits

B. rappits

C. rabpits

4. There are some trees in the _____________.

A. gardon

B. garden

C. gasden

5. Her new house is ____________ my house.

A. opposite

B. oppozite

C. opposites

6. This is the dinning room. It’s ____________ but cozy

A. smell

B. smoll

C. small

7. Is there a _______________ around your grandparents’ house?

A. fecne

B. fence

C. pence

Đáp án

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. C

7. B

* Tham khảo thêm bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 3 có đáp án:

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Bài tập tiếng anh lớp 3 Chương trình mới Unit 12: This is my house

Trên đây là toàn bộ Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
70
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm