Bài tập tiếng Anh 3 Unit 12: This is my house

Tiếng Anh 3 Unit 12: This is my house

Học tiếng Anh lớp 3 cùng VnDoc.com với những bài tập tiếng Anh unit theo từng chủ đề. Các em sẽ được trải nghiệm những bài tập thú vị với những hình ảnh, ngữ pháp vừa sức với tiếng Anh của các em. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: This is my house có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp các em ôn tập và chuẩn bị bài tốt hơn cho môn học của mình.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 12 lớp 3 This is my house tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house!

Bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Bài tập học tiếng Anh lớp 3 unit 12

Bài tập tiếng Anh cho trẻ em lớp 3

Đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

A. Phonics and Vocabulary.

1. Complete the and say aloud.

a - bathroom; b - kitchen

2. Do the puzzle.

1 - Bedroom;

2 - dining

3 - lounge

4 - Garden

5 - kitchen

6 - Bathroom

3. Look and write.

1 - house; 2 - kitchen; 3 - bathroom; 4 - bedroom

B. Sentence patterns

1. Read and match.

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

2. Match the sentences.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

3. Put the word in the order. Then read them aloud.

1 - There is a garden over there.

2 - The house is very nice.

3 - There is a garage near the house.

4 - What colour is your house?

C. Speaking.

a. Yes, That's my house.

b. Yes. This is my bedroom.

c. No, it isn't. It's small.

d. No, it isn't. It's old.

Hướng dẫn dịch

a. Đúng rồi. Đó là nhà của tôi. 

b. Đúng rồi. Đây là phòng ngủ của tôi. 

c. Không, không phải. Nó thì nhỏ. 

d. Không, không phải. Nó thì cũ.

D. Reading.

1. Read and complete.

1 - house; 2 - big; 3 - there's; 4 - very; 5 - behind

2. Read and circle the correct answer.

1 - Yes; 2 - Yes; 3 - Yes, 4 - No; 5 - No

E. Writing

1. Look and write.

1 - house

2 - living room

3 - bedroom

4 - pond

2. Write the questions.

1 - No, it isn't.

2 - No, there isn't.

3 - Yes, it is.

4 - Ni, it isn't.

3. Write about your house.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý: My house is new. There is a living room. It is big. There is a kitchen. It is small. There isn't a pond in front of the house.

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 12 lớp 3 có đáp án khác:

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới có đáp án Unit 12: This is my house

Trên đây là nội dung Bài tập tiếng anh lớp 3 Chương trình mới Unit 12: This is my house. Muốn học tốt môn Tiếng Anh lớp 3, các em cần học đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thực hành làm nhiều bài tập tiếng Anh dưới các dạng bài tập nghe, bài tập nói, và bài tập viết... Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập Tiếng Anh 3....,

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
40 24.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm