Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Ôn tập từ vựng Unit 12 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. pink

B. green

C. yellow

D. house

2. A. tennis

B. mother

C. sister

D. brother

3. A. nineteen

B. rubber

C. twelve

D. fifty

4. A. he

B. garden

C. she

D. they

5. A. dinning room

B. bathroom

C. father

D. bedroom

Exercise 2: Look at the picture and complete the word

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

1. b _ _ room

2. kitch _ _

3. _ o _d

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

4. li _ _ ng room

5. f _ _ ce

6. d _ _ ing room

Exercise 3: Put the following words into the correct categories

aunt

uncle

sister

kitchen

living room

pond

bathroom

grandpa

grandma

dining room

gate

grandparents

Parts of a house

Family members

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

Exercise 2: Look at the picture and complete the word

1. Bedroom

2. Kitchen

3. Pond

4. Living room

5. Fence

6. Dining room

Exercise 3: Put the following words into the correct categories

Parts of a house

Family members

kitchen

living room

pond

bathroom

dining room

gate

aunt

uncle

sister

grandpa

grandma

grandparents

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm