Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?

Ôn tập từ vựng Unit 5 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

1. F E N R I D

: ______________

4. N N I E

: ______________

2. A T H T

: ______________

5. E T H Y

: ______________

3. G E T E T O H R

: ______________

6. L O D

: ______________

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture below

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?

1. g l b

2. k b t

3. c s x

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?

4. c b h

5. a b c

6. a d a

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

classmate

They

friends

pupil

likes

Hello. My name is Chi. I am a (1) _________ at Hung Vuong Primary School. I have four (2) ____________. This is Trang. She is my (3) _________. She is eight years old. This is Phong. He is seven years old. He (4) ________ playing chess. Those are Peter and Linda. (5) _________ are my new friends. Peter is nine years old. Linda is eight years old. We are very close friends.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3

Exercise 1: Unscramble the following words

1. F E N R I D

: FRIEND

4. N N I E

: NINE

2. A T H T

: THAT

5. E T H Y

: THEY

3. G E T E T O H R

: TOGETHER

6. L O D

: OLD

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture below

1. l

2. b

3. c

4. c

5. a

6. d

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

1. Pupil

2. Friends

3. Classmate

4. Likes

5. They

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 5 lớp 3 nâng cao: Are they your friends?, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 869
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm