Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

Phiếu bài tập tuần 30 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Write

0. play

: playing

1. listen

: _____________

2. clean

: _____________

3. read

: _____________

4. write

: _____________

5. swim

: _____________

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. What are you doing?

_____________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

2. What are they doing?

_____________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

3. What is she doing?

_____________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. _________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What

B. Where

C. When

D. Who

2. Jolie and her mother are in the kitchen. They are ___________.

A. cooking

B. having

C. sleeping

D. listening

3. Where does ______________ work?

A. your uncles

B. your mommy

C. your aunts

D. your friends

4. The bags ___________ nice.

A. is

B. am

C. are

D. do

5. They __________ now.

A. dance

B. are dance

C. are dancing

D. do dance

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

I/ Write

1. listening

4. writing

2. cleaning

5. swimming

3. reading

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. I am watching TV

2. They are cooking

3. She is riding a bike

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. B

4. C

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31, Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm