Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

Phiếu bài tập tuần 18 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

A. Mother

B. Sister

A. Grandpa

B. Grandma

A. Sister

B. Brother

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

5. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

6. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

A. Aunt

B. Uncle

A. Sister

B. Brother

A. Grandpa

B. Grandma

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. My m _ th _ r

2. Go _d mo _ n _ ng

3. My a _ nt

4. G _ _ db _ e

5. My c _ us _ n

Exercise 3: Choose the correct answer

1. We are ______ happy family

A. a

B. an

C. the

D. x

2. Look ____ the man!

A. in

B. is

C. of

D. at

3. ______ are they? - They are my parents

A. Who

B. Why

C. How

D. How old

4. This _____ her family

A. are

B. not

C. is

D. no

5. ______ grandmother is sixty

A. His

B. Him

C. She

D. He

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. grandfather./ is/ my/ This/

___________________________________________________

2. that/ over/ woman/ Who/ there?/ is/

___________________________________________________

3. are/ his/ parents./ They

___________________________________________________

4. Anna’s/ This/ family/ ./ is

___________________________________________________

5. loves/ She/ her/ family/ ./

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. A

3. B

4. B

5. A

6. B

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. My mother

2. Good morning

3. My aunt

4. Goodbye

5. My cousin

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. D

3. C

4. C

5. A

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. This is my grandfather.

2. Who is that woman over there?

3. They are his parents.

4. This is Anna’s family.

5. She loves her family

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 18. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.840
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm