Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

Ôn tập từ vựng Unit 14 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. wardrobe

B. cupboard

C. there

D. picture

2. A. daddy

B. grandma

C. fence

D. sister

3. A. are

B. how

C. why

D. what

4. A. over

B. of

C. in

D. these

5. A. pond

B. cow

C. yard

D. gate

6. A. man

B. girl

C. fan

D. boy

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

A. Window

B. Door

C. Picture

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

A. Picture

B. Sofa

C. Fan

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

A. Cupboard

B. Door

C. Picture

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

A. Chair

B. Map

C. Wardrobe

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

A. Image

B. Map

C. Door

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The _________ map is on the wall. It’s big

A. world

B. wordl

C. wolrd

2. The fridge is in the corner of the ________.

A. chicken

B. kitchen

C. kichent

3. There are two electric _______ in the living room.

A. fan

B. fans

C. fanes

4. The table is round. It’s a nice _ _ ble.

A. ta

B. te

C. to

5. Where are your ________? - They’re on the desk.

A. pencil

B. pemclis

C. pencils

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. D

5. B

6. C

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. B

4. A

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.400
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm