Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

Phiếu bài tập tuần 29 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and write the correct word under it

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

1. _______________

2. _______________

3. _______________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

4. _______________

5. _______________

6. _______________

II/ Read and match

1. Do you like dolls, Mary?

A. No, I don’t. But I have two planes

2. Do you have any cats?

B. Yes, I do. I have four dogs

3. What toys do you like?

C. I have four goldfish

4. Do you have any dogs?

D. Yes, I do. I love them very much

5. How many goldfish do you have?

E. I like ships and robots

III/ Read and circle A, B, C or D

Peter, Mary, Linda and Mai are friends. They have lovely pets. Peter has a big dog. Its name is Lola. Mary has a small cat. Its name is Pipi. Linda has two white rabbits. Their names are Bell and Ball. Mai has five goldfish. They do not have names. Their pets are cute.

1. Peter, Linda, Mary and Mai are ___________________

A. classmate

B. friends

C. brothers and sisters

2. Peter has ___________________

A. a small dog

B. a big dog

C. a big rabbit

3. Mary has a _________________

A. small cat

B. a small rabbit

C. a small dog

4. The names of the rabbits are ______________

A. Lola and Pipi

B. Lola and Bell

C. Ball and Bell

5. Their pets are ____________

A. cute

B. small

C. big

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29

I/ Look at the picture and write the correct word under it

1. plane

2. doll

3. car

4. robot

5. ship

6. balloon

II/ Read and match

1. A

2. D

3. E

4. B

5. C

III/ Read and circle A, B, C or D

1. B

2. B

3. A

4. C

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27, Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 3: Do you have any pets? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.126
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm