Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

Ôn tập từ vựng Unit 19 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the words

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

1. f _ y a k _ t _

2. _ y c _ e

3. r _ i _ y

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park

4. w _ _ t _ r

5. h _ t

6. w _ n d _

II/ Choose the odd one out

1. A. red

B. he

C. yellow

D. blue

2. A. lemon

B. three

C. four

D. one

3. A. windy

B. summer

C. spring

D. autumn

4. A. dancing

B. singing

C. read

D. cycling

5. A. hot

B. cold

C. warm

D. goodbye

III/ Read and complete the text with the words in the box

summer

winter

rainy

seasons

friends

I am Phong. I come from Vietnam. There are four (1) _________ in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, it’s wet and (2) _________. In the summer, it’s hot and rainy. (3) _________ is my favorite season because I can go swimming with my (4) _________. In the fall, it’s cool and cloudy. In the (5) _________, it’s very cold. I don’t like winter. How about you? How many seasons are there in your country?

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19

I/ Look at the picture and complete the words

1. Fly a kite

2. Cycle

3. Rainy

4. Winter

5. Hot

6. Windy

II/ Choose the odd one out

1. B

2. A

3. A

4. C

5. D

III/ Read and complete the text with the words in the box

1. seasons

2. rainy

3. Summer

4. friends

5. winter

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing?, Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm