Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

1. h _ l _ c o p t _ r

2. p _ _ c _ _ e

3. s _ u s a _ e

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

4. _ u _ e r m _ r _ _ t

5. _ o _

6. _ a m p _ _ t _

II/ Read and match

1. What is she doing?

A. Turn left. It’s on the corner of the street

2. How can I get to the bookshop?

B. No, thanks

3. Have some soya milk!

C. She is shopping at the market

4. Would you like some juice?

D. I want a bowl of noodles

5. What do you want to eat?

E. Thank you!

III/ Read and circle “True” or “False”

Nam: “Mary, let’s eat! Here some pancake. And you don’t have a drink. Here, have some orange juice.”

Mary: “Oh, you don’t have a drink, Nam. Here have a soya milk. And you don’t have any food. Here, have some beef. It’s nice to share”

Question

Nam says:

1. Have some beef

2. Have some orange juice

Mary says:

3. Have a sandwich

4. It’s nice to share

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. I/ shop/ sports/ going/ am/ to/ the/ ./

___________________________________________________

2. we/ Can/ snowman/ a/ make/ ?/

___________________________________________________

3. weather?/ is/ the/ How/

___________________________________________________

4. eat/ What/ want/ you/ do/ to/ ?/

___________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

I/ Look at the picture and complete the words

1. helicopter

2. pancake

3. sausage

4. supermarket

5. zoo

6. campsite

II/ Read and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

III/ Read and circle “True” or “False”

1. F

2. T

3. F

4. T

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. I am going to the sports shop.

2. Can we make a snowman?

3. How is the weather?

4. What do you want to eat?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 1 (có file nghe), ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.145
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm