Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. helicopter

B. plane

C. radio

D. car

2. A. football

B. basketball

C. baseball

D. photo

3. A. house

B. kitchen

C. bedroom

D. living room

4. A. cereal

B. rice

C. teddy bear

D. sausage

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

1. s _ a g h _ _ i

2. _ a _ k

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

3. _ o _ t

4. _ a _ a _ a

III/ Read and write True (T) or False (F)

There are five rooms in my house. There’s one kitchen and one big living room. There’s a small bathroom. There are two bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are five toy cars in the living room. There’s a big ball in the kitchen. There are three robots in my bedroom. There’s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are six rooms in Nam’s house.

2. There’s a small living room.

3. There are two bedrooms.

4. There are five toy cars in the living room.

5. There are three balls in the bedroom.

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. color/ What/ this/ is/ ?/

_________________________________________________

2. There/ lots/ are/ garden/ of/ flowers/ the/ in/ ./

_________________________________________________

3. eat?/ you/ want/ What/ do/ to/

_________________________________________________

4. is/ he/ going/ Where/ ?/

_________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

I/ Choose the odd one out

1. C

2. D

3. A

4. C

II/ Look at the picture and complete the words

1. spaghetti

2. park

3. boat

4. papaya

III/ Read and write True (T) or False (F)

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. What color is it?

2. There are lots of flower in the garden

3. What do you want to eat?

4. Where is he going?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 1 (có file nghe), Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.498
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm