Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

Phiếu bài tập tuần 32 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. red

B. he

C. blue

D. yellow

2. A lemon

B. two

C. three

D. five

3. A. snowy

B. watch

C. skate

D. play

4. A. dancing

B. read

C. listening

D. singing

II/ Circle the correct answer

1. What’s the weather like? - It is rainy/ rain today.

2. We are/ is reading books in the library.

3. The sky is cloudy/ cloud tomorrow.

4. Are they cycling or skateing/ skating now?

III/ Look at the picture and complete the word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

1. s _ n _ y

2. _ a i _ y

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

3. _ l _ u d _

4. c _ l _

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. are/ Where/ friends?/ your/

_______________________________________________

2. and/ It’s/ today./ windy/ cloudy/

_______________________________________________

3. summer/ like/ because/ I/ swimming./ love/ I

_______________________________________________

-The end-

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32

I/ Choose the odd one out

1. B

2. A

3. A

4. B

II/ Circle the correct answer

1. rainy

2. are

3. cloudy

4. skating

III/ Look at the picture and complete the word

1. sunny

2. rainy

3. cloudy

4. cold

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Where are your friends?

2. It’s windy and cloudy today.

3. I love summer because I like swimming.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 32. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31, Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.215
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm