Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Ôn tập từ vựng Unit 18 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and choose the correct answer A, B or C

1. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

A. Read

B. Sleep

C. Eat

2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

A. Draw

B. Cook

C. Sing

3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

A. Skate

B. Read

C. Speak

4. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

A. Drive

B. Dance

C. Walk

5. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

A. Listen to music

B. Cook

C. Watch TV

II/ Match

1. I’m cleaning

A. books

2. He’s reading

B. an English song

3. She’s playing

C. the floor

4. We’re singing

D. to music

5. They’ re listening

E. the piano

III/ Choose the odd one out

1. A. do

B. playing

C. listening

D. watching

2. A. these

B. that

C. this

D. it

3. A. picture

B. poster

C. photo

D. draw

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18

I/ Look at the picture and choose the correct answer A, B or C

1. A

2. C

3. A

4. B

5. B

II/ Match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

III/ Choose the odd one out

1. A

2. A

3. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 795
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm