Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

Ôn tập từ vựng Unit 9 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

d _ s _

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

_ o a _ _

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

c _ a _ k

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

ch_ _ _

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

p _ ncil c_ _ _

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture below

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

f b t g

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

p l m b

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

d b s x

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. pink

B. purple

C. color

2. A. chair

B. blue

C. desk

3. A. table

B. pencil

C. desk

Exercise 4: Match each question with each answer

1. Is that your notebook?

A. Yes, they are

2. What’s that?

B. No, it isn’t

3. What colour is it?

C. They are white and red

4. What colour are they?

D. It’s my pen

5. Are these your pencil sharpener?

E. It is brown

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Desk

2. Board

3. Chalk

4. Chair

5. Pencil case

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture below

1. b

2. p

3. s

Exercise 3: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

Exercise 4: Match each question with each answer

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 3: What color is it?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.034
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • minh châu
    minh châu

    😇

    Thích Phản hồi 21:14 12/01
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm