Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

Ôn tập từ vựng Unit 15 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the words with missing letters

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

s h _ p

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

k i _ e

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

d r _ m

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

t _ d d y b e a r

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

p l _ n e

Exercise 2: Choose the best answer A, B or C

1. I _________ a ship. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

2. The kitchen is cozy and __________. My mother often cooks in the kitchen

A. clean

B. claen

C. cleans

3. This is my __________ and that is my ship

A. cas

B. car

C. caz

4. She has a pink ____________ and a brown teddy bear.

A. dols

B. donn

C. doll

5. Is this your bedroom? - yes, it is. It’s _ _ ry beautiful

A. se

B. ve

C. me

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

Exercise 1: Complete the words with missing letters

1. Ship

2. Kite

3. Drum

4. Teddy bear

5. Plane

Exercise 2: Choose the best answer A, B or C

1. B

2. A

3. B

4. C

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm