Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5

Phiếu bài tập tuần 5 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 nâng cao MỚI 

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write the number in words for each picture

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5

1. _______________________

2. _______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5

3. _______________________

4. _______________________

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A. ten

B. like

C. five

2. A. fine

B. spell

C. go

3. A. you

B. I

C. name

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Is that Kim?

A. No, it is

B. This is Kim

C. No, it isn’t. It’s Lan

2. Is this ______ father? - Yes, he is

A. your

B. you

C. yours

3. ______ is that? - It’s my teacher

A. How

B. What

C. Who

4. Hello, Mai. How are ______? - I’m very well, thanks.

A. your

B. you

C. yourself

5. “___________________” - I’m ten years old.

A. How are you?

B. How old are you?

C. How old you are?

Exercise 4: Reorder the words to make sentences

1. Jenifer,/ are/ How/ Hi,/ you?/

________________________________________

2. together./ go/ Let’s

________________________________________

3. Are/ his/ these/ shoes?

________________________________________

4. These/ his/ are/ shorts.

________________________________________

5. is/ This/ Anne’s/ school.

________________________________________

Exercise 5: Read and match the right sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5

Exercise 1: Write the number in words for each picture

1. Five

2. Eight

3. Ten

4. Four

Exercise 2: Circle the odd one out

1. B

2. A

3. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

Exercise 4: Reorder the words to make sentences

1. Hi, Jenifer. How are you?

2. Let’s go together.

3. Are these his shoes?

4. These are his shorts.

5. This is Anne’s school.

Exercise 5: Read and match the right sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5

Xem tiếp: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 2), Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.780
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm