Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

Ôn tập từ vựng Unit 2 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the odd one out

1. A. am

B. are

C. is

D. open

2. A. spell

B. pupil

C. desk

D. teacher

3. A. pencil

B. rubber

C. window

D. ruler

Exercise 2: Reorder the letter to make correct words

1. PLELS

: _____________

1. OGODEBY

: _____________

2. MNEA

: _____________

2. EOLHL

: _____________

3. OYUR

: _____________

3. OHW

: _____________

Exercise 3: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

A. Good morning

B. Good night

C. Good evening

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

A. Nine to meet you

B. Nice to meat you

C. Nice to meet you

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

A. Good morning

B. Good night

C. Good evening

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

A. Hello

B. Good afternoon

C. Goodbye

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?

A. What’s your name?

B. How do you spell your name?

C. How are you?

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3

Exercise 1: Circle the odd one out

1. D

2. A

3. C

Exercise 2: Reorder the letter to make correct words

1. PLELS

: SPELL

1. OGODEBY

: GOODBYE

2. MNEA

: NAME

2. EOLHL

: HELLO

3. OYUR

: YOUR

3. OHW

: WHO

Exercise 3: Look at the picture and choose the correct answer

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1), Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.930
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm