Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony

Luyện nghe tiếng Anh lớp 3

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 3 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and circle the correct answer

Bài nghe

1. A. How do you spell your name? - L-O-N-G

B. How do you spell your name? -L-A-N

2. A. Who is that? -It’s Tom

B. Who is that? - It’s Tony

3. A. Is that Mary? - Yes, it is. It’s Linda

B. Is that Mary? - No, it isn’t. It’s Anna

4. A. Look! Out teacher is coming

B. Look! Our teacher is singing

5. A. Miss Mary is our England teacher. She is very nice

B. Miss Hoa is our teacher. She is very nice

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony

Listen and circle the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

Nội dung bài nghe

1. How do you spell your name? - L-O-N-G

2. Who is that? - It’s Tony

3. Is that Mary? - No, it isn’t. It’s Anna

4. Look! Out teacher is coming

5. Miss Hoa is our teacher. She is very nice

Xem thêm: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you? MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1), Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What's your name?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Đánh giá bài viết
16 2.407
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm