Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Where's my book?

Từ vựng Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp Unit 13 tiếng Anh lớp 3 Where's my book? chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 3 theo từng đơn vị bài học giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

I. Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 3 Unit 13 Where's my book?

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
poster/ˈpəʊstə(r)/tấm áp phích
bed/bed/giường
chair/tʃeə(r)/ghế tựa
picture/ˈpɪktʃə(r)/bức họa
coat/kəʊt/áo khoác
ball/bɔːl/quả bóng
map/mæp/tấm bản đồ
thing/θɪŋ/đồ đạc
room/ruːm/phòng
table/ˈteɪbl/cái bàn (tròn)
wall/wɔːl/bức tường
near/nɪə(r)/gần
under/ˈʌndə(r)/bên dưới (2 vật sát nhau)
behind/bɪˈhaɪnd/phía sau
on/ɒn/trên (2 vật sát nhau)
above/əˈbʌv/trên (2 vật cách nhau 1 khoảng)
in front of/ɪn frʌnt əv/phía trước
below/bɪˈləʊ/dưới (2 vật cách nhau 1 khoảng)

II/ Bài tập vận dụng

Read and complete the text with the words in the box

wall

near

pupil

cats

bedroom

Hello! My name is Nam. I am a (1) __________ at VnDoc Primary School. This is my (2) __________. It’s small but nice. There are some pictures on the (3) __________. They are beautiful. There is a bed and a desk in my room. The bed is (4) __________ the window. The desk is opposite the bed. There are two (5) __________ under the desk. They are very cute. Oh, that is my dog. It’s behind the door.

Xem đáp án
Hello! My name is Nam. I am a (1) ____pupil______ at VnDoc Primary School. This is my (2) ____bedroom______. It’s small but nice. There are some pictures on the (3) ____wall______. They are beautiful. There is a bed and a desk in my room. The bed is (4) ____near______ the window. The desk is opposite the bed. There are two (5) _____cats_____ under the desk. They are very cute. Oh, that is my dog. It’s behind the door.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
27 12.032
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm