Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Tiếng Anh 3 Unit 13: Where's my book?

Đề kiểm tra Unit 13 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh Unit 13 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Example:

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 13 lớp 3 Where's my book?

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

over; coats; where; on; balls; near;

Tony: Where are my (0) balls, Mum?

Tony’s mother: Your balls? Look in your bedroom. They’re (1) _________ the desk.

Tony: Thanks, Mum. And do you see my (2) __________ ?

Tony’s mother: Yes.

Tony: (3)_______ are they, Mum?

Tony’s mother: (4) __________there, (5) ____________ the wall.

Đáp án

Task 1. Look and write. There is one example.

1. chair; 2. coat; 3. door; 4. table; 5. ball;

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - X; 4 - X; 5 - V

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

1. near; 2. coats; 3. Where; 4. Over; 5. on;

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 13 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.921
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm