Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Where's my book?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 3: Where's my book?

Nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, đề ôn tập Unit 13 tiếng Anh 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 mới Unit 13 Where's my book? giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the odd one out.

1. A.sisterB.brotherC.grandmotherD.mother
2. A.hedgeB.bedroomC.bathroomD.kitchen
3. A.chairB.bedroomC.posterD.bed
4. A.coatB.ballC.pictureD.near
5. A.underB.behindC.wallD.above

Match each question with each answer.

1. How old are your parents?A. Yes, there is.
2. Is there a fence around the house?B. They are 40 years old.
3. What is there in the room?C. The chair is near the desk.
4. Where is the desk?D. There is a bed in the room.
5. Where is the chair?E. It is near the table.

Reorder the words to make correct sentence

1.on/ is/ the/ The/ table./ book

....................................................................................

2.near/ The/ is/ picture./ chair/ the

....................................................................................

3.is/ front/ in/ of/ the/ The/ table./ bed

....................................................................................

4.are/ the/ on/ wall./ pictures/ The

....................................................................................

5.is/ Where/ ruler?/ the

.................................................................................…

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1.The small bed is in the room.

....................................................................................

2. That is the school bag.

....................................................................................

3.My mother is 32 years old.

....................................................................................

4.I am 10 years old.

....................................................................................

5.Yes. There is a chair in the living room.

.................................................................................…

Đáp án:

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - C

Match each question with each answer.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - C

Reorder the words to make correct sentence

1 - The book is on the table.

2 - The char is near the picture.

3 - The bed is in front of the bed.

4 - The pictures are on the wall.

5 - Where is the ruler?

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1 - Where is the small bed?

2 - What is that?

3 - How old is your mother?

4 - How old are you?

5 - Is there is a chair in the living room?

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 3 Unit 13 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.532
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm