Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Where's my book?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 3: Where's my book?

Đề thi tiếng Anh lớp 3 Unit 13 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh Unit 13 lớp 3 với nội dung bám sát SGK tiếng Anh lớp 3 Unit 13 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Read and match.(Đọc và nối)

1. Where isa. the coats?
2. Itb. are behind the door.
3. Where arec. the book?
4. Theyd. is on the table.

II. Match the sentences. (Nối các câu)

5. Is this your poster?a. They’re on the table.
6. Where’s my coat?b. Yes, it is.
7. Are these your books?c. It’s on the bed.
8. Where are my photos?d. No, they aren’t.

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ thành câu)

9. are/ where/ the chairs?

=> _________________________________?

10. near/ they/ the bed/ are.

=> _________________________________.

11. the coat/ is/ where?

=> _________________________________?

IV. Odd one out:

12. a. book

b. brother

c. pen

d. desk

13. a. where

b. how

c. how old

d. old

14. a. father

b. grandfather

c. brother

d. sister

15. a. forty

b. nice

c. eight

d. nine

ĐÁP ÁN

I. Read and match.(Đọc và nối)

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

II. Match the sentences. (Nối các câu)

5 - b; 6 - c; 7 - d; 8 - a

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ thành câu)

9 - Where are chairs?

10 - They are near the bed.

11 - Where is the coat?

IV. Odd one out:

12 - b; 13 - d; 14 - d; 15 - b

Trên đây là Đề ôn tập Unit 13 tiếng Anh 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm