Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Do you have any pets?

Từ vựng Unit 16 lớp 3 Do you have any pets?

Tài liệu Từ vựng Unit 16 tiếng Anh lớp 3 Do you have any pets? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những Từ mới tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 16 SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
pet/pet/Con vật nuôi
dog/dɒɡ/chó
cat/kæt/mèo
goldfish/ˈɡəʊldfɪʃ/cá vàng
parrot/ˈpærət/vẹt
rabbit/ˈræbɪt/thỏ
hamster/ˈhæmstə(r)/chuột hamster
Monkey/ˈmʌŋki/con khỉ
panda/ˈpændə/con gấu trúc
bunny/ˈbʌni/thỏ con
kitty/ˈkɪti/mèo con
puppy/ˈpʌpi/chó con
cage/keɪdʒ/cái lồng
fish tank/fɪʃ tæŋk/cái bể cá
flower pot/ˈflaʊər pɒt/chậu hoa
behind/bɪˈhaɪnd/đằng sau
under/ˈʌndər/ở dưới
next to/nekst tʊ/ở bên cạnh

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 16 lớp 3 Do you have any pets?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 2.704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm