Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Do you have any pets?

Tiếng Anh Unit 16 lớp 3: Do you have any pets?

Bài tập tiếng Anh 3 Unit 16 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 Unit 16 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 16: Do you have any pets? hiệu quả.

Choose the odd one out.

1. A. teddy bear B. bookcase C. carpet D. lamp
2. A. clock B. window C. puzzle D. houseplant
3. A. bookshelf B. sofa C. mirror D. kite
4. A. dog B. parrots C. cat D. hamster
5. A. drum B. bunny C. kitty D. goldfish

Recorder the words to make correct sentence

1. have/ Do/ doll?/ you/ a

....................................................................................

2. she/ a/ Does/ ship?/ have

....................................................................................

3. any/ have/ Do/ dogs?/ you

...................................................................................

4. any/ No./ have/ I/ rabbits./ don’t

....................................................................................

5. are/ cats/ front/ in/ the/ dogs./ The/ of

....................................................................................

Match each question with each answer.

1. Do you have a plane? A. No, he doesn’t.
2. Does he have a doll? B. Yes. I have one plane.
3. Where are the goldfish? C. He is on my bed.
4. Where is the cat? D. Yes, I have three yoyos.
5. Do you have any yoyos? E. They are in the tank.

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - C; 4 - D; 4 - B; 5 - A;

Recorder the words to make correct sentence

1 - Do you have a doll?

2 - Does she have a ship?

3 - Do you have any dogs?

4 - No. I don't have any rabbits.

5 - The cats are in front of the dogs.

Match each question with each answer.

1 - B; 2 - A; 3 - E; 4 - C; 5 - D;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 3 Unit 16 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 607
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm