Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony

Ôn tập từ vựng Unit 3 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letter to make meaningful words

1. S _ E _ L

: _______________

2. _ H _ N _ S

: _______________

3. _ I _ E

: _______________

4. G _ OD _ Y _ E

: _______________

5. _ O _ N _ NG

: _______________

6. _ A _ E

: _______________

Exercise 2: Circle the picture (A, B, C, or D) that has the same beginning sound as the first one.

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyA. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyB. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyC. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony
2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyA. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyB. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyC. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony
3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyA. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyB. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is TonyC. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. he

B. this

C. that

2. A. love

B. like

C. home

3. A. see

B. Nam

C. spell

4. A. friend

B. class

C. school

5. A. father

B. color

C. teacher

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony

Exercise 1: Fill in the missing letter to make meaningful words

1. S _ E _ L

: SPELL

2. _ H _ N _ S

: THANKS

3. _ I _ E

: NICE

4. G _ OD _ Y _ E

: GOODBYE

5. _ O _ N _ NG

: MORNING

6. _ A _ E

: LATE

Exercise 2: Circle the picture (A, B, C, or D) that has the same beginning sound as the first one.

1. B

2. A

3. C

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1), Bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.394
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm