Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9

Phiếu bài tập tuần 9 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 10 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. open

B. close

C. window

2. A. class

B. girl

C. boy

3. A. come

B. sit

C. please

Exercise 2: Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9

1. _________________________

2. _________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9

3. _________________________

4. _________________________

Exercise 3: Read and write

1. May I go out?

Yes, ______ can

2. How old is _______?

She is seven

3. Are Linh and Hoa your friends?

Yes, ______ are

Exercise 4: Read and match

1. Open

A. ask a question?

2. May I

B. noise

3. Let’s

C. quiet, boys and girls!

4. Be

D. your book!

5. Don’t make

E. write your name

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. your/ Open/ children!/ book,/

_______________________________________________

2. make/ Don’t/ noise!/

_______________________________________________

3. May/ sir/ come/ I/ in/ ?/

_______________________________________________

4. you/ Are/ new/ student/ a/ ?/

_______________________________________________

5. speak/ I/ here?/ May

_______________________________________________

-The end-

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. A

3. C

Exercise 2: Look at the picture and write

1. Stand up

2. Be quiet

3. Come here

4. Stand up

Exercise 3: Read and write

1. May I go out?

Yes, ___you___ can

2. How old is ___she____?

She is seven

3. Are Linh and Hoa your friends?

Yes, ___they___ are

Exercise 4: Read and match

1. D

2. A

3. E

4. C

5. B

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Open your book, children!

2. Don’t make noise!

3. May I come in sir?

4. Are you a new student?

5. May I speak here?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 9. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.493
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm