Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 26

Phiếu bài tập tuần 26 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 26 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 26

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. plane

B. toy

C. car

D. puzzle

2. A. parents

B. father

C. grandmother

D. teacher

3. A. near

B. hungry

C. next to

D. under

II/ Write

1. Do you have a doll? - No, _________________

2. Do your brothers have a plane? - Yes, ____________

3. Does Linda have a puzzle? - Yes, ____________

4. Do your parents have a car? - No, ____________

5. Does Peter have a robot? - No, ______________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. ___________ toys do you have?

A. How much

B. How

C. How many

D. What

2. What is _________ name?

A. he

B. you

C. she

D. his

3. How ___________ is your brother?

A. old

B. olds

C. age

D. ages

4. There are four cats in the _____________.

A. gerden

B. garden

C. gardan

D. gerdan

5. There is ___________ laptop on the desk. It’s modern

A. the

B. a

C. an

D. some

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ That/ fan/ a/ ./

___________________________________________

2. is/ Where/ book?/ the/

___________________________________________

3. name?/ What/ your/ is/

___________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 26

I/ Choose the odd one out

1. B

2. D

3. B

II/ Write

1. I don’t

2. they do

3. she does

4. they don’t

5. he doesn’t

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. A

4. B

5. B

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. That is a fan

2. Where is the book?

3. What is your name?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 26. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24, Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm